Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "Cuttack charts bazar bridge"

ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ

କଟକ:  ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଛାତ୍ରବଜାର ପୋଲ।   ଭୁଷୁଡ଼ିଥିବା ପୋଲ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲ ତଳେ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ  ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିପଡିଥିଲା। ସେଠାରେ...