Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "Russia Ukraine fight"

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ

ମସ୍କୋ: ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ। ରୁଷ ସୈନ୍ୟମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କିଭ୍ ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ପୋରଣ।  ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାରେ...